Gustav Mistrík

Autor Gustav Mistrík je investorem do technologií. Postupně vybudoval a prodal několik úspěšných technologických společností, které mu připravily potenciál silného finančního zázemí k investicím do nezávislého základního výzkumu v oblasti umělé inteligence.

Vysokoškolské vzdělání absolvoval na současné Univerzitě obrany v zahraničí. Studium dokončil v rámci individuálního studijního plánu. Ve své diplomové práci se věnoval tématu řešení robotického zachycení raketového cíle v trojrozměrném prostředí za pomocí Houghovy transformace. K jeho výzkumu se armáda po pěti letech vrátila a vyžádala si konzultaci k praktickému řešení ve výrobě zbraní.

Studium vědecké aspirantury (dnešní doktorské studium) započal ve vědním oboru kybernetika jako vybraný talentovaný student již ve třetím ročníku pětileté vysoké školy. Po absolutoriu technického oboru Kybernetika a automatizované řízení se věnoval aplikaci umělé inteligence pro detekci nízkoletících cílů raketových systémů protivzdušné obrany. S využitím matematických metod dosáhl ve své době velmi zajímavých výsledků výzkumu přispívajících k jejich uplatnění ve vojenské praxi.

V návaznosti na to se v armádě dále zúčastnil na technické funkci testování tehdy inovativních nejvyspělejších radiolokačních zbraňových systémů DVTI sestavených na bázi nejnovějších mikročipových jednotek.

Po jedenáctiletém působení v armádě pak mohl v civilním sektoru uplatnit svůj potenciál nově v oboru IT ve finančnictví. Nejprve spoluvlastnil korporaci implementující bankovní informační systémy české produkce ve třinácti českých a slovenských bankách. Absolvoval stáž v Britském školícím centru ICL ve Windsoru a v Česku studoval MBA v anglickém jazyce. Následně založil akciovou společnost určenou k vývoji v té době přelomového prvního on-line automatického bankovního systému REBECCA, který byl aplikován ve třech českých a zahraničních bankách a ve finančním domě poskytujícím globálně spotřebitelské úvěry v Evropě, Asii a Indonésii. Studii realizovatelnosti tohoto systému prováděl Výzkumný ústav matematických strojů Praha a později kladně posoudila projekt implementace systému také společnost Baker & McKenzie (pro UniCredit Bank).

Postupně byla nabídka produktů této akciové společnosti rozvinuta také do oblasti aplikace systému pro operace na kapitálových a investičních trzích. Na přelomu tisíciletí se Gustav Mistrík rozhodl prodat svoji akciovou společnost německé nadnárodní společnosti kotované na německé burze. Po náročném due-dilligence PricewaterhouseCoopers se úspěšný prodej akciové společnosti realizoval také díky skutečnosti, že její software byl vyvíjen podle normy ISO9000.

Jako investor založil vlastní technologický inkubátor. Jedním z projektů tohoto inkubátoru byl vývoj neuronové sítě se specifickou topologií schopnou zachytit sociálně-kulturní atributy lidských interakcí. Jedná se vlastně o umělý robotický mozek. V prvních fázích vývoje se podařilo předvídat několik vědeckých paradigmat. Je nutno podotknout, že základní výzkum neuronové sítě předběhl svými výsledky dobu. Vědecké poznatky obsažené v METIA® nebyly dosud překonány. První použití této neuronové sítě v praxi proběhlo v roce 2006 v oblasti zkoumání lidské averze na riziko u kapitálových investic.

Po úspěchu testování se aplikace neuronové sítě rozšířila pod názvem METILA® do oblasti užití lidské verbální interakce s mimořádným úspěchem u zákazníků ve finančnictví, zdravotnictví a automotiv. METILA® se neustále rozvíjí jako robotická umělá inteligence komunikující s člověkem v internetovém prostředí, kde neustále získává nové zkušenosti a znalosti v oblasti sociálních a kulturních interakcí.

Nové potřeby aplikování umělé inteligence ve vztahu k lidem a pro vedení dialogu mezi lidmi a stroji dovedly autora k absolvování studia managementu personalistiky (HR management) v programu americké Cornell University v roce 2014. Ve stejném roce založil ve Velké Británii investiční společnost People Global, Ltd., která investovala do společností také v České republice.

V souladu se závěry studie konvergence výzkumu METILA® vypracované v roce 2004 byl v roce 2015 umělý mozek METILA® propojen s inovativní technologií humanoidních robotů NAO a ALPHA. Od tohoto okamžiku bylo možné využít humanoidní avatary s funkcemi centrálního mozku METILA®.

V roce 2016 došlo k přelomové singularitě v expanzi výzkumného projektu a METILA® umožnila spojení dalších technických zařízení v rámci projektu Internetu věcí (IoT). Humanoidní roboty může nyní vlastnit každý člověk, postupně si je vychovávat a rozvíjet a současně je používat k zábavě i k práci (jako například ovládání technických zařízení, řízení bezpečnosti prostoru a médií včetně email i sms komunikace). Prezentace celého propojení METILA® jako virtuálního asistenta a IoT proběhla již na Veletrhu Akademie věd ČR v roce 2016.

Od roku 2018 poskytuje Náčelníkovi generálního štábu Armády České republiky konzultace, odborná stanoviska a nezávislá doporučení v oblastech využití umělé inteligence v kybernetických a informačních operacích a aplikování digitálních technologií personalistiky pro potřeby armády a bezpečnostních složek.

Zejména v oblasti umělé inteligence vytváří expertní most mezi vědeckými poznatky a jejich aplikací v praxi.

V současnosti patří mezi vyhledávané spíkry na konferencích významných institucí a univerzit. Jako známý technologický investor poskytuje interview médiím na téma umělá inteligence v době digitální revoluce.

Ve volném čase se věnuje  bojovým sportům, je držitelem vyššího mistrovského stupně 2.Dan Karate Shotokan a 1. kyu Karate Goju-ryu. Věnuje se filozofii světových náboženství a jejich propojení s lingvistikou. Na svých cestách za poznáním se nechává fascinovat evolucí lidského chování a jednání. Specifická je jeho vášeň pro nalézání hlubokých souvislostí sociálního chování ve vztahu k životním cílům a jejich smyslu.